Дoгађаjи

07.11.2014.

Стручна и техничка подршка

У организацији Филијале Сремска Митровица НСЗ и Сремског управног округа одржана је презентација мера активне политике запошљавања у Сремском округу, са освртом на реализацију локалних планова запошљавања.

Поред начелника Сремског управног округа Илије Милиновића, састанку су присуствовали директор Покрајинске службе за запошљавање Небојша Кукић, представници општина Пећинци и Шид и града Сремска Митровица и председници локалних савета за запошљавање.

На састанку је било речи о програмима и мерама који су дефинисани Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, као и о Уредби о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Упознавање са НАПЗ-ом за 2015. годину има за циљ да сви актери тржишта рада, у складу са социо-економском ситуацијом на локалу и анализом локалног тржишта рада, благовремено планирају мере и програме за које је могуће суфинансирање из буџета РС.

Упоредном анализом постигнућа на пољу запошљавања у 2013. и 2014. години, сагледани су резултати свих локалних самоуправа које су се у претходном периоду доказале као релевантан социјални партнер у решавању проблема незапослености на локалном тржишту.

Филијала Сремска Митровица је у 2014. години пружила комплетну стручну и техничку подршку за реализацију локалних планова 3 самоуправе. Директорка Радмила Јадрански је истакла да је НСЗ уз синергију са свим другим чиниоцима спремна да и у наредном периоду учествује у раду локалних савета и што успешнијој реализацији планираних програма и мера.

Путем локалних планова у Сремском округу запослено је 327 лица (кроз јавне радове, стручну праксу и приправнике). За финансирање ових програма и мера из буџета локалних самоуправа издвојено је 53.262.862,64 динара, док је за суфинансирање из буџета АПВ издвојено 25.500.000,00 динара.

Покрајински акциони план финансирао је две мере активне политике запошљавања: самозапошљавање и ново запошљавање, кроз које је запослено 236 лица, а у те сврхе издвојено из буџета АПВ 36.660.000,00 динара.

Из буџета РС, кроз програме и мере које реализује НСЗ запослено је 81 лице, углавном особе са инвалидитетом, а за реализацију тих програма и мера за Филијалу Сремска Митровица издвојено је 15.024.095,13 динара.

Национална служба изузетно уважава напоре сва три нивоа финансирања за издвојена значајна средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања. У 2014. години у Срему су укупно запослена 644 лица, а за финансирање мера и програма у које су укључена издвојено је укупно 130.446.957,77 динара.