Дoгађаjи

14.08.2013.

Стваралаштвом до посла

Na području Kosova i Metohije odobrena su tri projekta javnih radova, na kojima je angažovano 14 osoba sa invaliditetom. Dva projekta, u koje je uključeno 6 osoba, biće realizovana na području Gračanice, dok će kroz projekat na području Kosovske Mitrovice biti angažovano 8 osoba.

Direktor Filijale Kosovska Mitrovica NSZ, Aca Marković, obišao je prostorije ''Narodne tehnike'' u Kosovskoj Mitrovici, gde je u toku realizacija javnog rada ''Stvaralaštvom do posla''. Osobe sa invaliditetom angažovane na ovom projektu će tokom 6 meseci sticati nova znanja i veštine u oblasti tehničke kulture, čime se stvaraju potencijalni uslovi za njihovo dalje uključivanje u svet rada i sticanje ekonomske nezavisnosti. Zaposleni imaju mogućnost da kroz obuku koju će realizovati sertifikovani instruktori steknu nova iskustva i znanja o obradi drveta, oslikavanju na drvetu, izradi avio i raketnih modela od lakih materijala.

Predstavnici Filijale Kosovska Mitrovica, ''Narodne tehnike'' i Opštinske uprave Kosovska Mitrovica, istakli su da je ovaj projekat šansa da se zajedničkim aktivnostima doprinese kvalitetnijem životu osoba sa invaliditetom, unapređenju njihove socijalizacije, osećaju ličnog zadovoljstva i dostojanstva.

''Osobe koje su prihvatile angažman na ovom projektu zaslužuju pohvalu. Pokazali su hrabrost, želju da se osamostale, odgovornost da rade nešto novo, drugačije, da su spremni da u saradnji sa ljudima koji razumeju njihove želje i potrebe stvaraju nešto konkretno, što ima upotrebnu vrednost. Na ovaj način postaju ravnopravni članovi društva'', naglasio je Aca Marković, direktor Filijale Kosovska Mitrovica.

Nada Vučić, sekretar organizacije ''Narodna tehnika'', istakla je da bez finansijske podrške Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je prepoznala potrebu angažovanja OSI, i podrške lokalne samouprave, koja je iskazala spremnost za finansijsku i tehničku podršku organizaciji, projekat ne bi bilo moguće realizovati.

''Obuka koju će angažovana lica proći pomoći će im da steknu nova znanja i omogućiti da sutra, kada se javni rad završi, samostalno ili zajedničkim radom, udruženi sa prijateljima, stvaraju predmete koji će imati svoje mesto na tržištu, a čijom prodajom će obezbediti sredstva za dalje aktivnosti'', rekla je Nada Vučić.

Socijalizacija osoba sa invaliditetom uključivanjem u projekat javnog rada, prema rečima predstavnika izvođača, jeste jedan od ciljeva samog projekta, ali svakako treba ukazati i na ekonomski momenat, u smislu ostvarivanja prava na rad i određenu zaradu.
Angažovana lica izrazila su zahvalnost što im je pružena mogućnost da rade, pokažu svoj talenat i izrade proizvode koje će uskoro ponuditi na tržištu, a obećali su i izložbu svojih radova po završetku projekta. Osećaj zadovoljstva što je neko prepoznao njihovu želju da se ravnopravno sa ostalim licima sa evidencije nezaposlenih uključe u svet rada i shodno svojim mogućnostima doprinesu razvoju društvene zajednice, dodatno ih motiviše za buduće aktivnosti. Za porodice ovih mladih ljudi ovo je dokaz da društvo nije zaboravilo da osobe sa invaliditetom imaju ista prava na rad, stvaralaštvo i život od rezultata svoga rada.