Вести

01.07.2022.

Субвенцијама Владе АП Војводине отворена 174 нова радна места

Председник Покрајинске владе Игор Мировић доделио је уговоре у области запошљавања по основу конкурса за самозапошљавање, за запошљавање незапослених лица и за спровођење јавних радова.

Ове године отворена су 174 нова радна места на основу конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за привреду и туризам уз техничку поодршку Покрајинске службе за запошљавање и филијала са територије АП Војводине. Реч је о спровођењу мера активне политике запошљавања на основу Покрајинског акционог плана запошљавања за 2022. годину, у чијој изради сваке године учествује и Покрајинска служба за запошљавање а који је Покрајинска влада усвојила почетком године. 

Преко Секретаријата за привреду и туризам додељени су уговори: за финансирање  22 пројекта јавних радова на којима је ангажовано 50 незапослених лица ( 7.4 милиона дин.); за субвенције за самозапошљавање  50 лица, за шта је из покрајинског буџета издвојено 15 милиона динара;  за запошљавање 60 незапослених лица уз субвенције, у укупном износу од 15 милиона динара, које је добило 28 послодаваца

"У протеклих шест година спроводили смо, у складу са националним планом убрзаног економског развоја, све мере које су довеле до раста запослености. Ради илустрације, 2016. године у Војводини смо на евиденцији Националне службе за запошљавање имали 165.000 незапослених, а данас их је око 95.000“, изјавио је Мировић. Навео је да су ове године увећана средства за самозапошљавање, за јавне радове, за подршку послодавцима за запошљавање незапослених лица, као и за обављање стручне праксе дипломаца са просеком изнад 9,50.

„Покрајинска влада издвојила је ове године двоструко већа средства него претходне за ову намену. По први пут у Србији финансирали смо и прелазак запослених лица са одређеног на неодређено време, и ти људи данас имају сигурнију будућност", изјавио је покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић.