Саопштења

19.02.2013.

Тражи се 250 радника за здравствену негу, за рад у Немачкоj

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava nezaposlena lica da su oglašena slobodna radna mesta, za rad u SR Nemačkoj. Priliku da dođe do posla imaće 250 radnika za zdravstvenu negu u bolnicama. Oglas je objavljen u skladu sa Sporazumom o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj koji je potpisan u januaru ove godine.

Traže se kandidati koji imaju završenu srednju medicinsku školu, i to medicinska sestra-tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera i koji imaju položen stručni ispit. Od kandidata se očekuje poznavanje nemačkog jezika na elementarnom nivou-minimum A2 nivo, prema Evropskom referentnom okviru za jezike (prednost će imati kandidati sa znanjem nemačkog jezika na B1 nivou). Takođe, prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom u struci. U obzir će dolaziti kandidati koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u statusu nezaposlenog lica.

Radni odnos se zasniva na određeno vreme na poziciji asistenta za zdravstvenu negu/odnosno do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika. Nakon nostrifikacije diplome (najkasnije u roku od 12 meseci), radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vreme. Početna plata iznosi 1.900 evra (bruto) - do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika.

Potrebna dokumentacija: radna biografija/CV na nemačkom i srpskom jeziku; diploma završene škole (overena kopija); dokaz o položenom stručnom ispitu (overena kopija); sertifikat o stečenom znanju nemačkog jezika, za kandidate koji poseduju sertifikat. Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Navedena dokumenta dostaviti filijali NSZ u kojoj ste prijavljeni na evidenciju nezaposlenih lica, lično ili poštom, na adresu filijale, sa naznakom: "Za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj" ili direktno preko sajta NSZ, gde je tekst oglasa poslavljen.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i terminu obavljanja intervjua za posao sa predstavnicima nemačke službe za zapošljavanje. Razgovor će se voditi na nemačkom jeziku. Kandidati koji od strane predstavnika nemačke službe za zapošljavanje budu izabrani nakon intervjua, biće uključeni u projekat "Triple Win" - regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Nemačkoj. Projekat "Triple Win", u organizaciji nemačke službe za zapošljavanje (BA) i nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i kraći (petodnevni) kurs pripreme za rad i život u SR Nemačkoj.

Konkurs u celosti možete pročitati na sajtu Nacionalne službe, a za dodatne informacije kandidati mogu da se obrate svom savetniku za zapošljavanje u filijali NSZ, Pozivnom centru NSZ: 0800/300-301 (poziv besplatan) i migracionim servisnim centrima NSZ.

Rok trajanja konkursa: do 05. marta 2013. godine.