Дoгађаjи

28.02.2022.

У Ћуприји презентовани програми запошљавања

У организацији општине Ћуприја одржана је промоција програма подршке привредним друштвима и предузетницима, на којој је поред представника Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља учествовала Национална служба за запошљавање, Филијала Јагодина, кроз презентовање програма и мера активне политике запошљавања за 2022. годину.

Приликом презентације јавних позива НСЗ послодавци су добили конкретне информације о условима, потребној документацији, износу средстава, роковима за конкурисање. Привредници су показали велико интересовање, с обзиром да се ради о финансијским средствима која су значајна, како за покретање посла, тако и за запошљавање нових кадрова, у оквиру развоја компанија, нових инвестиција и ширења тржишта. 

Ширењем партнерства међу кључним актерима политике запошљавања на тржишту рада стварају се квалитетнији темељи за идентификацију потреба и у складу са тим проналажењу адекватних решења у циљу смањења незапослености.