Дoгађаjи

09.02.2024.

У Филијали Ниш одржан састанак са експертима Техничке подршке за сарадњу са послодавцима

У просторијама нишке филијале Националне службе за запошљавање одржан је заједнички састанак са представницима експерата, у оквиру пројекта “Technical Assistance on implementation, monitoring, and evaluation of employment policy at national and local level and strengthened capacities to participate in ESF”.

Поред представника експерата из Европске уније и Привредне коморе, састанку  су присуствовали и представници НСЗ из филијала  Крушевац и Ниш, које су укључене у пилот пројекат „Гаранција за младе – нове могућности и прилике“. 

Тема састанка била је анализа сарадње Националне службе за запошљавање са послодавцима, размена искустава и информација у раду са послодавцима и актуелним стањем на тржишту рада, а дате су и препоруке за унапређење те сарадње и привлачење нових послодаваца. 

Закључено је да је управо успостављање снажних партнерстава свих учесника локалних састанака предуслов за испуњавање циља програма и олакшавања транзиције младих на тржишту рада.

Пилот пројекат „Гаранција за младе – нове могућности и прилике“ спроводиће се у периоду од јануара 2024. године до краја 2026. године на подручју три филијале Националне службе за запошљавање у Крушевцу, Сремској Митровици и Нишу. Циљ програма је нови приступ у раду са младима до 30 година старости и досезање до НЕЕТ категорије младих који нису запослени, а нису на школовању или обуци (NEET – not in education, employment or training). Програм подразумева подстицање активности младих да добију квалитетну понуду за посао, наставак образовања или праксу у року од четири месеца од уласка у статус незапослености или напуштања, односно завршетка формалног образовања.

Овакви састанци представљају наставак добре сарадње између ових институција обзиром да се услови на тржишту рада убрзано мењају, а проблеми који настају могу се решавати само кроз међусобну сарадњу и размену искустава.