Дoгађаjи

31.12.2021.

У Јагодини завршена онлајн обука за књиговође

Филијала Јагодина је током ове године реализовала двомесечну онлајн обуку за вођење пословних књига за незапослена лица са подручја Поморавског округа. Лицима која су успешно завршила обуку свечано су уручени сертификати, који ће им бити веома значајни приликом будућег запошљавања, будући да представљају потврду о новим радним компетенцијама, знањима и вештинама које су стекли.

– Филијала Јагодина је ове године први пут реализовала онлајн обуку, што је у складу са ограничењима која нам је наметнула пандемија коронавируса. Показали смо флексибилност у савладавању нових изазова, који нису били сметња да, у складу са својим интересовањима, незапослена лица подигну своја знања на виши ниво – истакла је Светлана Митровић, в. д. директора јагодинске филијале НСЗ.

Филијала Јагодина је у сарадњи са Народним универзитетом из Ниша успешно реализовала обуку за вођење пословних књига у трајању од два месеца за 9 незапослених лица – 3 лица из Јагодине и 3 из Ћуприје, 2 лица из Параћина и једно лице из Деспотовца. Области које су обухваћене обиком биле су: рачуноводство у теорији и пракси, финансијски извештаји, систем двојног књиговодства, дугорочна резервисања и обавезе, књиговодствено обухватање расхода, прихода и утврђивање финансијског резултата.

Према извештају извођача обуке, лица која су била укључена у едукацију показала су велику мотивисаност, посвећеност и жељу за стицањем нових знања и вештина, свесни да ће то бити њихов нови потенцијал за проналажење запослења.

– Обука је од великог значаја, јер се у области књиговодства прописи веома често мењају, тако да смо научили многе новине које ћемо моћи да применимо у пракси. То је позитивно искуство које отвара нове видике и ширину у проналажењу прилика и за пословно усавршавање – рекла је једна од учесница обуке Марта Миленковић.
Обука за књиговође је организована и финансирана у оквиру пројекта и глобалног програма „Миграције за развој“ Немачке организације за међународну техничку сарадњу (ГИЗ). Првенствено је намењена лицима четвртог степена стручне спреме економске струке и повратницима по Споразуму о реадмисији, са познавањем рада на рачунару.