Вести

24.04.2024.

У Крагујевцу 3 обуке за особе са инвалидитетом

У Филијали Националне службе за запошљавање у Крагујевцу у претходном периоду су реализоване 3 обуке за особе са инвалидитетом (ОСИ), како би им се омогућило равноправно укључивање на отворено тржиште рада.

Почетком априла, 10 незапослених из категорије теже запошљивих – особе са инвалидитетом, добило је сертификате након успешно завршене обуке за помоћног кувара, реализоване у крагујевачкој средњој школи „Тоза Драговић“.

Обуку су успешно завршили сви полазници који су потврдили да су задовољни организацијом, предавачима и стеченим знањем, будући да су на овај начин побољшали своје компетенције и шансе на тржишту рада. Један део полазника је рекао да је заинтересован и за субвенцију за самозапошљавање, јер себе виде као будуће предузетнике.

Нова знања и вештине тренутно стиче и 10 ОСИ које је крагујевачка Филијала НСЗ укључила у обуку за помоћног посластичара у средњој школи „Тоза Драговић“, као и још 5 ОСИ које похађају обуку за књиговесца у штампарији „МБ линија плус“.

Обуке за тржиште рада омогућавају незапосленима, па и незапосленим особама са инвалидитетом, стицање нових одговарајућих професионалних знања и компетенција, што води ка повећању њихове запошљивости.