Вести

10.04.2023.

У Крагујевцу завршена трећа обука за ОСИ

У организацији филијале Националне службе за запошљавање у Крагујевцу, 9 незапослених особа са инвалидитетом (ОСИ) крајем марта је добило сертификате након успешно завршене обуке за шиваче.

Обука је реализована у средњој школи „Тоза Драговић“ у Крагујевцу, а сви полазници успешно су је завршили. Они су изразили задовољство како организацијом обуке, тако и предавачима и стеченим знањем, чиме су побољшали своје компетенције и повећали шансе на тржишту рада, а неколико њих себе види као будуће предузетнике, због чега су исказали интересовање за коришћење субвенције НСЗ за самозапошљавање.

Иначе, ово је трећа обука коју је крагујевачка филијала НСЗ реализовала у претходном периоду за ОСИ, са цињем да припадницима ове категорије теже запошњивих незапослених омогући равноправно укључивање у отворено тржиште рада. Прва таква обука била је за радну позицију помоћног кувара, а успешно ју је завршило 10 незапослених ОСИ. Друга обука, коју је успешно завршило још 10 ОСИ, била је посвећена оспособљавању незапослених за послове аранжирања цвећа и прављења икебана.

Поред тага, у филијали Крагујевац НСЗ тренутно се реализује и четврта обука за стицање нових знања и вештина намењена особама са инвалидитетом, а у питању је оспособљавање за помоћног посластичара.

Све ове обуке организоване су у оквиру обука за тржиште рада, које незапосленима омогућавају стицање одговарајућих радних компетенција, што последично води ка повећању запошљивости незапослених лица, па тако и незапослених особа са инвалидитетом.