Вести

05.03.2024.

У Краљеву одржан Сајам образовања и запошљавања

Поводом годишњице Економско трговинске школе Краљево, првог дана марта је у тој установи одржан Сајам образовања и запошљавања за ученике завршних разреда свих средњих школа у Краљеву. Званично отварајући сајам, директорка школе Драгана Пауновић је поздравила присутне истичући значај партнерске сарадње просвете, локалне самоуправе и субјеката на тржишту рада.

Манифестацију су посетили бројни ђаци који су се на лицу места упознали са могућностима развоја личне каријере и шансама за запошљавање на локалном тржишту рада. Своје наставне програме представили су Економски факултети из Ниша, Београда и Крагујевца, Правни факултети из Ниша, Београда, Крагујевца и Приштине, Филозофски факултети из Београда и Ниша, Ваздухопловна академија, Пољопривредни факултет из Београда, Агрономски факултет из Чачка, Факултет за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање, академија струковних студија Шумадија-Одсек Аранђеловац, Технички факултет из Чачка, Машински факултет из Краљева, Висока струковна школа ИЦЕПС из Краљева и Шумарски факултет из Београда.

С друге стране, ученицима су своје потребе за кадровима представиле реномиране компаније из Краљева, које послују у сфери електротехнике, саобраћаја, машинства, грађевинарства, шумарства и прераде дрвета, пољопривреде и прераде хране, здравства и социјалне заштите, економије и права, трговине и угоститељства.

Као дугогодишњи партнер Економско трговинске школе, краљевачка Филијала Националне службе за запошљавање је на овом догађају имала свој штанд који је био веома посећен, а на ком су представници НСЗ делили ученицима информативни материјал како би их упознали са стањем на тржишту рада, услугама и програмима које НСЗ пружа младима у циљу њиховог бржег и лакшег запошљавања.

Ђаци су том приликом обавештени о начинима пријављивања незапослених лица на евиденцију НСЗ, могућностима каријерног вођења и саветовања у оквиру НСЗ, као и о програмима за младе „Стручна пракса“ и „Моја прва плата“. Конкретно, ученици су информисани о суфицитарним и дефицитарним занимањима, адекватним начинима избора занимања и могућностима за запослење и лични професионални развој.

Поред тога, саветници НСЗ су на сајму обишли и све штандове компанија нудећи послодавцима услуге своје институције, иако већина предузећа већ остварује вишегодишњу плодну сарадњу са Филијалом Краљево и корисници су како финансијских, тако и нефинансијских мера активне политике запошљавања.