Дoгађаjи

09.12.2022.

У Скопљу одржана конференција Центра јавних служби за запошљавање земаља југоисточне Европе (ЦПЕССЕЦ)

У склопу овогодишњег председавања Агенције за запошљавање Северне Македоније Центром јавних служби за запошљавање земаља југоисточне Европе (ЦПЕССЕЦ), у Скопљу је 6. и 7. децембра одржана конференција ове организације на којој је учествовала и делегација Националне службе за запошљавање Србије.

Првог дана скупа одржана је конференција директора јавних служби запошљавања, чланица ЦПЕССЕЦ-а, на тему „Гаранција за младе: Како је реализовати?, док је други дан био посвећен стручној конференцији под називом „Подршка запошљавању младих и вештине за будућност“.

Говорећи о изазовима које пред Националну службу за запошљавање поставља динамика развоја тржиште рада, директор НСЗ Зоран Мартиновић је указао на потребу да се активности унапређују и развијају по моделу и на начин на који су развијене земље већ прилагодиле своје активности савременим токовима. С тим у вези, он је истакао да су, у циљу развоја и унапређења услуга НСЗ и олакшаног приступа запошљавању младих, у оквиру пројекта ИПА 2020 обезбеђена финансијска средства за подршку иновативним мерама и приступима активне политике запошљавања.

- Ради унапређења положаја младих на тржишту рада Србије, НСЗ је у сарадњи са ресорним министарством приступила имплементацији ЕУ програма Гаранције за младе, као подршке неактивним и незапосленим младима у процесу интеграције на тржиште рада, а који се реализује кроз кључну и неопходну међусекторску сарадњу и сарадњу са социјалним партнерима. С тим у вези, НСЗ је испитала своје потенцијалне организационе и административне могућности, а за спровођење одређених елемената овог програма одабрала је три своје филијале: у Београду, Нишу и Сремској Митровици. У овим филијалама спроводиће се интензивно информисање послодаваца на локалном нивоу о програму Гаранције за младе, кроз информативне кампање и обиласке, како би се прикупили подаци о слободним радним местима и мотивисаности послодаваца за веће учешће у програмима намењеним младима - навео је Мартиновић.

Како је објаснио, имплементација програма ће започети у наредној години у сарадњи са социјалним партнерима и организацијама цивилног друштва, што је од изузетног значаја, посебно у фази досезања до младих, а у смислу успостављања сврсисходне координације активности у пружању интегрисаних услуга младима у процесу запошљавања. У том процесу, омладинске организације ће идентификовати младе који су највише одвојени од тржишта рада и понудити им своју индивидуализовану подршку у решавању различитих препрека при уласку на тржиште рада (обесхрабрење, болест или инвалидитет, брига за друге и породичне обавезе). Наведене активности захтеваће и одговарајуће измене законских оквира у области запошљавања, образовања и омладинске политике, а млади који би се на овај начин пријавили на евиденцију незапослених лица, добили би од НСЗ квалитетну понуду за посао или понуду за учешће у некој од мера активне политике запошљавања.

- Један од кључних елемената у приближавању младима је и дигитализација и развој одређених услуга у том формату, применом савремених информационих технологија. Стога су у оквиру пројекта развијене две онлајн обуке за активно тражење посла и предузетништво, а успешно је реализован и виртуелни сајам запошљавања. Препознајући значај утицаја друштвених мрежа, регистровани су налози на најпопуларнијим друштвеним мрежама Инстаграм и ЛинкедИн, а појављивање Националне службе на поменутим платформама поздрављено је и позитивно оцењено од стране корисника услуга, о чему сведочи и податак да налог НСЗ редовно прати више од 5.000 корисника, додао је Мартиновић.

Другог дана, на експертској конференцији на тему „Подршка запошљавања и Вештине за будућност“, начелница Одељења за развој односа са послодавцима НСЗ Јасмина Шантић је указала на чињенице да брзо и лако проналажење запослења зависи од много фактора, а пре свега од кретања на променљивом тржишту рада и привредног раста земље.

- Имајући у виду комплексност ових кретања, избор „праве“ професије није нимало једноставан задатак. Информисање и саветовање о могућностима за развој каријере младих усмерено је на јачање капацитета младе особе да доноси квалитетне одлуке у избору професије у складу са сопственим способностима, особинама личности, мотивацијом за бављење одређеним професијама и у складу са реалним могућностима и интересовањима за проналажење посла након школовања. Такође, неопходно је и брже повезивање образовног система са потребама послодаваца, како би се млади школовали за занимања потребна тржишту, јер управо недостатак потребних знања и вештина, као и радног искуства, за младу особу представља препреку у процесу запошљавања – рекла је Шантићева и истакла да НСЗ кроз мере додатног образовања подстиче услове и механизме за стицање радног искуства, практичних знања, вештина и компетенција и омогућава лакши прелазак младих из школе у свет рада.

С тим у вези, она је говорила и о значају дуалног образовања, унапређењу процеса признавања претходног учења, као и о значају заједничких тела и секторских веза у домену образовања и тржишта рада.

На конференцији су на тему унапређења позиција младих говорили и министарка рада и социјалне политике Северне Македоније Јована Тренчевска, представници Делегације Европске уније у Скопљу, МК УНДП-а, МОР-а, Министарства просвете и науке, ЕТФ-а, WАПЕС-а и Националног савета за младе.

ЦПЕССЕЦ је регионална организација за размену информација и искустава у пружању услуга послодавцима и незапосленим лицима, и јачању капацитета јавних служби за запошљавање. Центар окупља представнике и стручњаке за област тржишта рада националних јавних служби за запошљавање земаља југоисточне Европе, а чланице су: Србија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Мађарска, Северна Македонија, Словенија, Румунија и Турска. Организација делује по начелу ротирајућег председништва, тако да председавање ЦПЕССЕЦ-ом наредне године преузима Република Црна Гора.