Вести

18.09.2023.

У Смедереву почињу обуке за електричаре и кранисте

У Филијали Смедерево Националне службе за запошљавање 14. септембра је организовано потписивање уговора са 11 полазника две Обуке на захтев послодавца, за занимања електричар и руковаоц кранском дизалицом.

Обука ће трајати шест месеци, а циљ овог програма је стицање знања, вештина и компетенција потребних за обављање послова на конкретном радном месту, због чега се и реализују у реалном радном окружењу.

С обзиром на то да на евиденцији незапослених у Смедереву има све мање адекватних кадрова који поседују специфична знања, вештине и способности за обављање конкретних послова, послодавци се све чешће одлучују за овај вид претходне припреме незапослених кандидата. 

Филијала Смедерево НСЗ је у овој години реализовала укупно 4 обуке, а активности на том пољу наставља реализацијом обука на основу исказаних потреба послодаваца, како би свој рад адекватно прилагодила промењивим условима на тржишту рада, а у циљу подизања нивоа компетентности, конкурентости и запошљивости незапослених са своје евиденције.