Саопштења

05.04.2024.

У Суботици 12. априла Сајам запошљавања

Суботичка Филијала Националне службе за запошљавање организује Сајам запошљавања у петак 12. априла, од 10 до 13 часова, у просторијама НСЗ Филијале Суботица, Јована Микића 12.

Долазак на манифестацију најавило је 27 послодаваца који су пријавили потребе за запошљавањем преко 400 радника различитих образовних профила и нивоа образовања, што ће бити добра прилика за незапослене да пронађу адекватно запослење како у свом основном, тако и у алтернативном занимању. 

Тражени ће бити: оператери у производњи са завршеном основном школом у области машинске, електро, текстилне и прехрамбене индустрије, заваривачи, бравари, оператери на ЦНЦ машинама, металоглодачи, намотавачи, металостругари, машински техничари, техничари одржавања, виљушкаристи, магационери, електроинсталатери,  аутоелектричари, точиоци горива, молери, тесари, зидари, керамичари, монтери клима уређаја и соларних панела, шивачи, агенти осигурања, лабораторијски и пољопривредни техничари, трговци, пекари, конобари, посластичари, возачи Ц и Е категорије, као и дипломирани технолози, хемичари, машински и електро инжењери...

Незапосленима је на Сајму запошљавања омогућен директан контакт са већим бројем послодаваца којима могу да се представе и изнесу своје професионалне карактеристике, оставе добар  утисак и предају им своје радне биографије (ЦВ) и пријаве за запослење, по потреби и за већи број радних места. У непосредном контакту са кандидатима, послодавци преузимају њихове радне биографије, обављају прелиминарне разговоре, или се на лицу места договарају о условима за запошљавање.