Вести

15.09.2023.

У току 2023. у Западнобачком округу запослена 71 особа са инвалидитетом

У току ове године у Западнобачком округу радно је ангажована 71 особа са инвалидитетом (ОСИ). Мере активне политике запошљавања које имају за циљ запошљавање ОСИ уз стручну и финансијску подршку државе послодавцима и незапосленима, утицале су на пораст интересовања за ангажовањем ове категорије теже запошљивих лица.

Значајан број особа са инвалидитетом сваке године је у целој нашој земљи укључен у јавне радове који имају за циљ очување и унапређење њихових радних способности уз остваривање одређеног друштвеног интереса. Спроводе се у области социјалне заштите и хуманитарног рада, културне делатности, одржавња и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. 

У Западнобачком округу у 2023. години на јавним радовима је ангажована 41 особа са инвалидитетом, док су три особе из ове категорије добиле субвенцију за самозапошљавање, коју су искористиле за покретање кројачке делатности и пружање информационих услуга. Поред тога, у оквиру програма „Субвенције зараде особа са инвалидитетом без радног искуства“ запослене су 22 ОСИ, док је преко Програма намењених запошљавању особа са инвалидитетом под посебним условима посао добило још 5 ОСИ. Сви они су радно ангажовани на разноврсним пословима архивара, административаца, курира, чувара, комерцијалиста, перача возила, помоћних монтера електричне опреме, сарадника у области примењених уметности и дизајна...

Иначе, промоција мера и програма који су намењени запошљавању особа са инвалидитетом представља активност која се у Националној служби за запошљавање свакодневно спроводи у раду са корисницима услуга.