Дoгађаjи

27.06.2014.

Уговори о стручном оспособљавању

Директор Филијалe Шабац Националне службе за запошљавање и директор Управе за аграрна плаћања договорили су сарадњу у циљу ангажовања 17 незапослених лица по основу уговора о стручном оспособљавању.

Управа за аграрна плаћања ангажовала је 12 лица са високом стручном спремом, 3 лица са основним струковним студијама и 2 лица са средњим образовањем, све са евиденције Филијале Шабац НСЗ. Лица са високом стручном спремом биће ангажована на период од 12 месеци, са вишом на 9 месеци, а са средњом стручном спремом 6 месеци.

Ангажована лица остварују право да након наведеног периода, у складу са степеном стручне спреме, добију потврду о завршеном стручном оспособљавању и могућност полагања државног стручног испита. Незапослена лица су показала посебну заинтересованост за ангажовање кроз стручно оспособљавање ради стицања радног искуства.

Управа за аграрна плаћања је истакла значај сарадње са Националном службом за запошљавање у циљу запошљавања незапослених лица са високом стручном спремом.