Вести

24.04.2024.

Унија послодаваца Србије упозната са јавним позивима НСЗ

У организацији Уније послодаваца Србије, представници Националне службе за запошљавање су 19. априла одржали презентацију јавних позива за реализацију програма и мера активне политике запошљавања у 2024. години.

Подсећамо, НСЗ је 5. априла ове године расписала је 12 јавних позива путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, у мере активне политике запошљавања бити укључено више од 23.000 лица. За ове намене планирано је издвајање 7,75 милијарди динара, а додатна средства биће обезбеђена и од стране локалних самоуправа, како кроз заједничко финансирање са НСЗ, тако и кроз самостално финансирање уз техничку подршку НСЗ.

Послодавци су информисани да је, као и претходних година, акценат ових мера на подршци запошљавању теже запошљивих  категорија  незапослених у које спадају: млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, лица без завршеног средњег образовања и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих, старији од 50 година, Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом (ОСИ), корисници новчане социјалне помоћи, лица која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци и жртве породичног насиља.

Добра сарадња са Унијом послодаваца претходних година допринела је унапређењу комуникације са компанијама и побољшању задовољства послодаваца квалитетом кандидата за запошљавање.