Послови

27.03.2024.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН 11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН 11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

оглашава радна места са пуним/непуним радним временом и избор у звање за:

Асистент/сарадник за ужу област Графички дизајн

Aсистент/сарадник за ужу област Дизајн интерактивних медија (познавање 3D Maya, 3D Mah, Анимирана графика, 2Д анимација и/или дизајн карактера и окружења)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 82. - 86.Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/ . Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs Допунску документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном 011/ 20 30 885 (Слађана Милановић). Конкурс је отворен до 02.04.2024. године.