Дoгађаjи

05.12.2013.

Упознавање са радном праксом

U prostorijama Edukativnog centra u Novom Sadu održan je još jedan okrugli sto na temu ''Usklađenost potreba poslodavaca za znanjima i veštinama zaposlenih i realne ponude na tržištu radne snage'', u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Događaj je organizovan sa ciljem da stručnjaci u oblasti razvoja ljudskih resursa, predstavnici obrazovnih i relevantnih državnih institucija i predstavnici menadžmenta poslodavaca koji planiraju zapošljavanje većeg broja radnika razmene mišljenja i iskustva, kako bi identifikovali ključna znanja i veštine koje najčešće nedostaju kandidatima. Zaključci okruglog stola poslužiće kao polazna tačka za rad na prevenciji nespremnosti tržišta radne snage da izađe u susret budućim potrebama poslodavaca.

Događaju je prisustvovao 71 učesnik, uključujući predstavnike NSZ. Među poslodavcima koji su aktivno učestvovali na okruglom stolu bili su predstavnici Edukativnog centra, Visoke tehničke škole strukovnih studija, Viner štediše osiguranja, Srednje informatičke škole iz Sremskih Karlovaca, OŠ ''Sonja Marinković'', BFC ''Lafarž'', ''Energosofta'' AD Novi Sad, Univerziteta ''Edukons'' i Udruženja zanatlija Novi Sad.

Predstavnik Otvorenog univerziteta Subotica, Vladimir Perović, ukazao je na neke od tipičnih problema sa kojima se poslodavci u Srbiji suočavaju prilikom zapošljavanja novih radnika. U pitanju su, pre svega, nedostatak odgovarajućih veština i znanja kandidata, kao što su poznavanje rada na računaru, poznavanje stranih jezika, veština rada u timu, potom niska motivacija za rad, nespremnost za prihvatanje većeg obima posla, visoki zahtevi po pitanju plaćanja i slično. Nedostatak bazičnih znanja za rad na računaru identifikovan je na svim do sada održanim okruglim stolovima ovog tipa.

- Putem saradnje sa firmama koje će biti u mogućnosti da zaposle određeni broj učenika, škola može da pripremi praktično osposobljen kadar sa kojim će poslodavac biti zadovoljan, istakla je Snežana Golić, direktorka Karlovačkih srednjih škola.
Jedan od zaključaka okruglog stola odnosio se na značaj pružanja mogućnosti učenicima da uđu u različite kompanije i upoznaju se sa radnom praksom, kako bi stekli realniju sliku o određenim zanimanjima, bolje se pripremili za praktičan rad i kasnije pronašli odgovarajući posao.

- U okviru projekta ''Profesionalna orijentacija u Srbiji'' realizuju se susreti na kojima se učenici završnih razreda osnovnih škola upoznaju sa procesom rada u konkretnim firmama. Poseban akcenat stavljen je na poslove u okviru zanatskih zanimanja, koja su identifikovana kao manje popularna među učenicima, istakla je Tatjana Surdučki, koordinator tima za profesionalnu orijentaciju u OŠ ''Sonja Marinković'', u Novom Sadu.

Na okruglom stolu učesnici su davali konkretne predloge u vezi sa organizacijom obuka za sticanje znanja i veština koje nedostaju na tržištu rada. U tom smislu, istaknut je značaj podrške preduzetništvu, odnosno malim preduzetnicima, spremnim da uče.

Još jedan zaključak, zajednički svim do sada održanim okruglim stolovima na temu usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada na lokalnom nivou, odnosi se na veoma izraženu potrebu tržišta za programerima i stručnjacima iz oblasti informacionih tehnologija, kojima često nedostaju odgovarajući sertifikati.

Okrugli sto u Novom Sadu organizovan je u okviru projekta ''Podizanje učinka i konkurentnosti i usklađivanje potreba privrede sa ponudom tržišta radne snage putem umrežavanja javnog i privatnog sektora'' (MATCHDO projekat), koji je u okviru Programa celoživotnog učenja finansiran od strane Evropske komisije. Projekat kroz formu partnerstva zajednički sprovode Otvoreni univerzitet Subotica, NSZ i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice iz Novog Sada. Na osnovu mišljenja i stavova iznetih na okruglim stolovima u okviru MATCHDO projekta, biće sačinjen akcioni plan koji će biti prezentovan svim organizacijama i institucijama nadležnim za oblast zapošljavanja i obrazovanja.