Дoгађаjи

05.12.2022.

Успешно завршене обуке за тржиште рада за особе са инвалидитетом

У просторијама краљевачке филијале НСЗ 2. децембра свечано су уручени сертификати полазницима обука за тржиште рада за особе са инвалидитетом. Организоване су две обуке, за ЕЦДЛ сертификат (основна информатичка обука) за 6 полазника и обука за аранжере цвећа коју је похађало њих 5.

Обука за ЕЦЛД сертификат трајала је 90 радних часова (5 радних дана по 4 школска часа) и организована је у сарадњи филијале Краљево и фирме ЕНЕС ПРО ГРОУП из Новог Сада. Обука за аранжере цвећа реализована је кроз 150 радних часова и у сарадњи са Агенцијом за образовање „Академија“ из Чачка. Полазници информатичке обуке имали су прилику да се упознају са радом на рачунару, програмима за обраду текста и табеларне калкулације, интернетом и коришћењем мејлова, као и израдом презентација.

Сви полазници обука успешно су завршили обуку и исказали су задовољство организацијом, предавачима и стеченим знањем, чиме су побољшали своје компетенције на тржишту рада. Показало се као добра пракса да стицање нових вештина, знања и компетенција доводи до повећане запошљивости особа са инвалидитетом. У плану је и обука за дигитални маркетинг и вођење пословних књига за незапослена лица на евиденцији филијале Краљево.