Дoгађаjи

03.12.2014.

Више од 100 радних места

На другом овогодишњем сајму запошљавања у организацији Филијале Врање 13 послодаваца понудило је преко сто радних места. Више од 700 незапослених предало је своје радне биографије и разговарало са послодавцима о могућностима за заснивање радног односа.

Највише пријављених потреба је било у области текстилне и обућарске индустрије. Тражени су: шивачи, конфекционари, дизајнери, модни креатори, технолог хемије и текстила, обућарски радници, кожарски техничари, у области индустрије намештаја тражени су КВ тапетарски шивач и КВ тапетар, прерађивач и обрађивач дрвета. Исказане су и потребе за радницима у трговини, у машинским занимањима, као и у производњи прехрамбених производа. Било је понуда и за незапослене особе са инвалидитетом.