Дoгађаjи

18.12.2014.

Заваривачи и геронто-домаћице

Oбука за завариваче без атеста, зa 7 незапослених са евиденције Филијале Прокупље НСЗ, отпочела је 12. децембра и трајаће до 25. фебруара 2015. године, у просторијама фирме AREST 09 у Прокупљу. Извођач обуке је NS PRO GROUP DOO из Новог Сада.

Oбука за геронто-домаћице, у коју је укључено 15 полазница, почела је 17. децембра и трајаће до 28. јануара 2015. Извођач обуке је Народни универзитет из Ниша, а изводи се у Дому здравља у Прокупљу. Данас су у просторијама Националне службе за запошљавање - Филијала Прокупље, закључени уговори између полазница обуке за геронто-домаћице и Националне службе за запошљавање.

Полазници обука имају право на осигурање за случај повреде на раду и професионалног обољења и на рефундацију трошкова превоза.