Дoгађаjи

06.04.2015.

Завршена обука за дактило-оператере

Филијала Смедерево НСЗ успешно је реализовала обуку за дактило-оператере за 11 особа са инвалидитетом. Сертификати су додељени полазницима на свечаности уприличеној у просторијама „Гоша Солко“ доо Смедеревска Паланка, у петак, 03. априла.

„Гоша Солко“ доо је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, које се бави и производном делатношћу. Програм обуке за дактило-оператере одобрен је 2010. године од Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Сви учесници у пројекту, полазници, предавачи и руководство, изузетно су задовољни што су имали прилику да буду део овог програма. Полазници су били веома мотивисани, изузетно сарадљиви, активно учествовали у предавањима и све време били једна компактна група. Након завршене обуке уприличена је једнодневна екскурзија - обилазак манастира Манасија и Ресавске пећине.

Директор „Гоша Солко“ доо Драгиша Марковић истакао је да ће првом приликом, када се за то створе услови, неке од полазника и запослити.