Дoгађаjи

12.12.2013.

Додатна знања за нове послове

Filijala Kragujevac NSZ organizovala je juče okrugli sto na temu ''Usklađenost obrazovanja sa potrebama tržišta rada na lokalnom nivou sa osvrtom na dodatna znanja za nove poslove''.

Okrugli stolovi organizovani su u osam gradova i opština u Srbiji, u okviru projekta MATCHDO, koji je kroz Program celoživotnog učenja finansiran od strane Evropske komisije. Projekat kroz formu partnerstva sprovode Otvoreni univerzitet u Subotici, Nacionalna služba za zapošljavanje i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice iz Novog Sada. Cilj ovako koncipiranih okruglih stolova je da se na jednom mestu nađu direktni i indirektni kreatori i učesnici tržišta rada, kako bi razmenili mišljenja, iskustva i dali konkretne predloge za rešavanje uočenih problema.

Predstavnike poslodavaca, lokalne samouprave, obrazovnih i nadležnih institucija, predstavnik Otvorenog univerziteta iz Subotice, Vladimir Perović, upoznao je sa rezultatima Situacione analize, koja je ujedno predstavljala i okvir za diskusiju. O uočenim neusklađenostima ponude i tražnje na tržištu rada Republike Srbije govorila je Jelena Obradović Colić, analitičar tržišta NSZ, dok je o istom problemu sa aspekta lokalnog tržišta rada govorila Bojana Vučetić, savetnik u Filijali Kragujevac.

Svi učesnici okruglog stola su jedinstveni u zaključku da je ostvarivanje sklada ponude i tražnje na tržištu rada jedan sistemski, kompleksan i zajednički proces, koji podrazumeva aktivno uključivanje svih učesnika tržišta rada, kao i koordiniranost aktivnosti i neposrednu saradnju. Izrazili su opšte zadovoljstvo što je jedan ovakav okrugli sto organizovan u Kragujevcu i pružena prilika da se razmene mišljenja i sa različitih aspekata sagledaju problemi.

Predstavnik preduzeća „Vulović transport“ iz Kragujevca, Lazar Vulović, ukazao je na neophodnost uvođenja više prakse u sistem formalnog obrazovanja, kao i na potrebu sistemskog povezivanja škola i poslodavaca, kroz obavezu učenika da završe i praksu kod određenog poslodavca. Za sada je to na nivou sporadičnih slučajeva, kada poslodavac ili škola samoinicijativno uspostave saradnju.
Direktor privredne komore u Kragujevcu, Dušan Puača, prisutne je upoznao sa osnivanjem Poslovne akademije u Kragujevcu, koja je podržana od strane Nemačke poslovne zajednice. Cilj je da se u sistem neformalnog obrazovanja uključe ranjive grupe, kako bi povećale svoju konkurentnost na tržištu rada sticanjem dodatnih znanja i veština.

Na okruglom stolu pokrenuto je i pitanje nomenklature zanimanja, stvaranje jedinstvenog sistema zanimanja, koji bi usaglasio obrazovni sistem sa novim radnim mestima kod poslodavaca. Zaključeno je da je i to aktivnost koja zahteva zajedničko delovanje i obrazovnog sistema i Nacionalne službe za zapošljavanje i poslodavaca.