Послови

19.06.2024.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
Земун, Марије Бурсаћ 49
тел. 011/2695-605 локал 385
e-mail: kadrovi@ugcb

Помоћни радник
на одређено време
1 извршилац

УСЛОВИ: I НСС. Јављање кандидата на телефон: 011/2695-605 локал 385. Контакт особа: Сара Самарџић. Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.