Послови

14.01.2022.

Медицинска сестра васпитач

MICKY LAND DOO PANČEVO 26000 Панчево, Кеј Радоја Дакића 8К тел. 062/50-0092 e-mail: mickylanddoo@gmail.com Лице за контакт: Гордана Стојић

MICKY LAND DOO PANČEVO
26000 Панчево, Кеј Радоја Дакића 8К
тел. 062/50-0092
e-mail: mickylanddoo@gmail.com
Лице за контакт: Гордана Стојић

Медицинска сестра васпитач
на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: IV степен стучне спреме - медицинска сестра или IV степен стручне спреме - Медицинско-педагошка сестра. Услови рада: Обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана и пробни рад. Трајање конкурса до 29.01.2022.год. Контак са послодавцем: Слање пријаве за посао мејлом.Јављање кандидата на контакт телефон, 062/500092. Психолошко тестирање кандидата.