Послови

03.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време 

Формацијска места која се попуњавају: у Копнену војску.

1. Командир Вода за инфраструктуру
место службовања Нови Сад
1 извршилац

2. Референт за правне послове
место службовања Шабац
1 извршилац

Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала неопходна обавештења у вези са конкурсом детаљније су објављени на веб сајту Министартва одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs) и у магазину „Одбрана“ број 383, април 2024. године.