Послови

13.03.2024.

МНГ ЦЕНТАР

МНГ ЦЕНТАР 11000 Београд, Јеврејска 24 тел: 061-6073-704

МНГ ЦЕНТАР
11000 Београд, Јеврејска 24
тел: 061-6073-704

Домаћица

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон: 061 6073 704 или на мејл: viva110571@gmail.com. Могуће је проширење радног ангажовања на 6 сати дневно или пуно радно (8х) према договору са кандидатом. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.