Вести

20.10.2023.

НСЗ на конференцији посвећеној локалној омладинској политици

Дорћол плац у Београду је 17. октобра био средиште окупљана младих, поводом одржавања највеће конференције о локалној омладинској политици, под називом „Млади и локалне институције: Место где одлуке доносимо заједно”.

Конференција је окупила водеће релевантне актере из области локалне омладинске политике, као и младе Београђане свих узраста, са циљем њиховог бољег повезивања и успостављања платформе за дијалог локалних омладинских организација са националним организацијама и младима уопште.

Националну службу за запошљавање је на овом догађају представљала начелница Одељења за развој односа са послодавцима Јасмина Шантић, која је окупљене упознала са програмом „Гаранција за младе“, који ће као пилот пројекат бити имплементиран у три филијале НСЗ, у Нишу, Сремској Митровици и Крушевцу. Програм је усмерен на примену новог динамичнијег приступа у раду са младима, а циљ му је оснаживање младих како би се брже и лакше укључили у тржиште рада.

Поред програма „Гаранција за младе“, учесници конференције су се у оквиру три панела осврнули и на теме попут неформалних група младих, простора намењених младима и организовања младих, које би  генерално могле допринети унапређењу положаја младих у Србији.

Главни закључци конференције истакли су неопходност обезбеђивања више програма који би оснажили неформалне групе младих у тежњи да прерасту у удружења младих, с обзиром на то да је организовање младих нужно за стварање одрживих промена у друштву. Такође је закључено и да треба наставити са превазилажењем раскорака између система образовања и потреба тржишта рада, како би на њему било места за младе стручњаке који су опремљени вештинама и знањем.