Саопштења

28.06.2013.

Обавештење корисницима посебне новчане накнаде

Obaveštavamo korisnike posebne novčane naknade da su Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, dostavili Upravi za trezor zahtev za prenos sredstava Nacionalnoj službi iz budžeta, za isplatu posebne novčane naknade za maj 2013. godine, sa rokom za prenos 17.06.2013. godine.

Kako do 28.06.2013. godine nije izvršen prenos sredstava iz budžeta, posebna novčana naknada za maj 2013. godine još nije isplaćena.

Po prijemu sredstava iz budžeta za ove namene, Nacionalna služba će u roku od 24h izvršiti isplatu sredstava krajnjim korisnicima posebne novčane naknade.