Вести

10.04.2023.

Обновљен споразум о тестирању војвођанских наставника и на мађарском језику

У Суботици је јуче потписан споразум између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Мађарског националног савета и Националне службе за запошљавање, који регулише права и обевезе три стране у поступку психолошке процене кандидата за посао васпитача, наставника и другог наставног и ненаставног особља на мађарском језику.

На иницијативу Мађарског националног савета, а у сарадњи са Друштвом психолога Србије и уз техничку подршку Националне службе за запошљавање, тестирање при запошљавању војвођанских наставника од 2012. године се спроводи и на мађарском језику, а споразумно се обнавља сваке године.

Споразум су потписали Покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић, директорка Покрајинске слежбе за запошљавање Снежана Седлар и председник Националног савета мађарске националне мањине Арпад Фредмон, у присуству  директорке Филијале Суботица НСЗ Верице Вујадиновић.

Наиме, према подацима Националне службе за запошљавање, на територији суботичке филијале из године у годину се примећује константан раст броја тестираних наставника и ваннаставног особља из редова Мађара, будући да на том подсручју живи највише припадника Мађарске националне заједнице. Стога је потписивање овог споразума веома значајно за регулисање процеса образовања на језицима националних мањина, односно, спровођење психофизичког тестирања наставника на мађарском језику веома је важно за Мађарски национални савет са становишта службене употребе матерњег језика.

- Будући наставници који полажу тестове на матерњем језику постижу и боље резултате на њему. Са становишта образовања, овим отклањамо још једну баријеру пред нашим стручњацима, који тако лакше могу да почну да раде као наставници, што је основни предуслов образовања наше деце на мађарском језику - објаснио је председник Мађарског националног савета Арпад Фремонд.

Према речима покрајинског секретара за привреду и туризам Ненада Иванишевића, држава Србија и Покрајинска администрација на овај начин пружају могућност свим грађанима да на матерњем језику остварују своја права, чиме се обезбеђује да припадници националних мањина ни у једном тренутку не буду дискриминисани.

- Позивам и друге националне савете да се много активније укључе у ово што ми данас радимо у Мађарском националном савету. Отворени смо, спремни смо и имамо средства за све националне савете који буду желели да се прикључе овој активности – поручио је Иванишевић.

У нашој земљи је психофизичко тестирање наставника уназад дуго година било могуће само на српском језику, али је трипартитини споразум, који се обнавља сваке године и који регулише међусобна права и обавезе три стране, омогућио да се поступак психолошке процене кандидата за запошљавање обавља и на мађарском језику.

- Сматарам да смо ми у АП Војводини, као саставни део наше државе Републике Србије, и овим данашњим гестом, односно данашњим потписивањем, доказали да смо заиста постигли много у погледу остваривања права и једнакости припадника свих наших грађана и свих националних заједница,  и да смо заиста ту на нивоу развијенијих држава Европске уније, којој сви заједно тежимо - истакла директорка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Седлар.