Вести

01.12.2022.

ОБУКАМА ДО ВИШИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ

У Филијали Вршац Националне службе за запошљавање данас су уручени сертификати полазницима Основне информатичке обуке. Обуку је успешно завршило 5 незапослених особа са инвалидитетом, а њима је сертификате уручио директор вршачке филијале НСЗ Радојица Лазин.

Основна информатичка обука је била организована у сарадњи са Академијом за образовање „АКАДЕМИЈА“, као извођачем, и Школским Центром „Никола Тесла“, где су се одржавала предавања за незапослене, а приоритет при укључивању имали су кандидати који су дуже време на евиденцији Националне службе.

Полазници су обуку похађали радним данима у трајању од 3 часа, а цела обука је трајала 31 радни дан. Они су током обуке имали прилику да се упознају са основама коришћења рачунара, основама интернета, обраде текста, прављења презентација и слично.

Према речима полазника, они су били задовољни организацијом обуке, као и указаном приликом за стицање нових знања која ће им помоћи при запошљавању. Поред тога, они су исказали интересовање за укључивање и у друге обуке за тржиште рада које организује НСЗ.

Обуке за тржиште рада добра су прилика да се повећа ниво компетенција, знања  и додатних вештина незапослених. Ове године у Филијали Вршац започета је и обука за виљушкаристе за 10 кандидата, на коју су могла да се пријаве сва лица са евиденције незапослених.