Вести

05.05.2023.

Обуку за књиговодство завршила 94 Суботичана

У просторијама Филијале Суботица Националне службе за запошљавање 4. маја је организована свечаност поводом доделе сертификата незапосленима који су похађали онлајн обуку за вођење пословних књига.

Обука за вођење пословних књига је у суботичкој Филијали НСЗ реализована у шест циклуса, у периоду од децембра до априла. Обуку су похађала укупно 94 незапослена, која су за 140 наставних часова, односно током 20 дана трајања обуке, савладала знања из области вођења пословних књига по систему двојног књиговодства, као и израде буџета фирме применом информационих технологија у књиговодству, коришћењем е-књиговодства.

Једна од полазница ове обуке, Зорана Лајшић, сматра да ће сада, након успешног завршетка, моћи лакше да дође до посла, јер ће се захваљујући стеченим  квалификацијама боље пласирати на тржишту рада. Задовољна је спровођењем обуке на онлајн платформи, будући да је на тај начин могла да приступи обуци када јој је то највише одговарало.