Вести

26.10.2012.

Одговорно предузеће

''Metaloplastika'', jedino preduzeće u Rasinskom okrugu koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, prethodnih godina je uz pomoć podsticaja Nacionalne službe za zapošljavanje zaposlilo 15 novih radnika. Uspešnog preduzetnika i njegove zadovoljne radnike danas je obišao i direktor NSZ Dejan Jovanović. Poseta će stvoriti uslove za nastavak saradnje i angažovanje novih radnika sa evidencije Nacionalne službe.

Unapređenje rada sektora malih i srednjih preduzeća, u uslovima pada uposlenosti privrednih kapaciteta, nameće se kao realna mogućnost za razvoj opštine Trstenik. Predviđa se da ona postanu najefikasniji segment privrede. U isto vreme, tu je realna šansa za preuzimanje radnika koji u tranziciji ostanu bez posla, kao i za zapošljavanje mladih i ostvarenje rasta zarada.

Dobar primer uspešnog i društveno odgovornog preduzeća daje i ''Metaloplastika'' iz Starog Trstenika, koja proizvodi ambalažu od plastičnih masa. Od male zanatske radionice, sa skromnom proizvodnjom, preraslo je u uspešno privatno preduzeće, čiji je osnovni zadatak zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom. U firmi je zaposleno 52 radnika, od kojih 32 osobe sa invaliditetom.

„Proteklih godina, zahvaljujući saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, zaposlili smo 15 ljudi, od čega 10 osoba sa invaliditetom. Akcenat je na profesionalnoj rehabilitaciji. U planu nam je da svake godine obučimo i zaposlimo po nekoliko novih radnika. Zadovoljni smo njihovim učinkom, jer su oni vredni i predani radnici'', naglasio je direktor ''Metaloplastike'', Miroslav Stevanović. Iako im profit nije na prvom mestu, razvili su dobru saradnju sa partnerima i svoje proizvode plasiraju mahom ''Albusu'' iz Novog Sada i ''Petrohemiji'' iz Pančeva.

Nacionalna služba posebnu pažnju posvećuje zapošljavanju socijalno osetljivih kategorija, među kojima su osobe sa invaliditetom. Posebne mere su kreirane kao podrška poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

„Ovo preduzeće je pozitivan primer privatnog preduzeća koje se posvetilo zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. Takvih je malo u Srbiji, i Nacionalna služba će nastaviti da ih podržava i na taj način daje podsticaj drugim poslodavcima da zapošljavaju ova lica. U ovoj godini se zaposlilo oko 2500 osoba sa invaliditetom, a od početka primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju više od 10.000 OSI, što predstavlja značajan iskorak na ovom polju", rekao je Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, i naglasio da je naredne godine za zapošljavanje ove osetljive kategorije namenjeno 700 miliona dinara.