Дoгађаjи

17.09.2015.

Партнерством до посла

Свечана додела уговора за програме предвиђене Локалним акционим планом запошљавања Града Ужица, који је дефинисан Споразумом о сарадњи Националне службе за запошљавање и Града, одржана је 15. септембра, у Градској кући у Ужицу.

Уговоре корисницима програма јавних радова, стручне праксе и самозапошљавања уручили су директор НСЗ Зоран Мартиновић, директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић и Бранко Гавриловић, члан Градског већа задужен за омладину, бригу о породици, здравство и пројекте финансиране од међународних организација и међународну сарадњу.

„Споразум између НСЗ и Града Ужица омогућио је ангажовање 30 лица по програму стручне праксе, радно ангажовање 69 лица код осам послодаваца у оквиру програма јавних радова и 32 субвенције за самозапошљавање, од чега је шест субвенција за омладинско предузетништво усмерено ка младим људима који су одлучили да покрену сопствени бизнис“, истакла је Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале НСЗ и додала да је план да се до краја 2015. године на нивоу града радно ангажује 365 лица, за шта филијала има на располагању 38 милиона динара.

„Сви поднети пројекти јавних радова са исправном документацијом су позитивно решени и њима је обухваћено 149 лица, и то 80 лица средствима НСЗ и још 69 лица удруженим средствима НСЗ и Града Ужица. Када је у питању стручна пракса, поред лица која ће бити ангажована реализацијом Споразума о сарадњи, НСЗ је одобрила програм за још 63 лица. За пројекте малог бизниса планирано је да се додели 40 субвенција из буџета НСЗ. Охрабрује чињеница да се све више људи опредељује за производњу и производно занатство, јер су овакве предузетничке идеје покретач привреде. Ову годину карактерише велико интересовање за субвенције за самозапошљавање“, рекла је Зорица Милошевић.

Према речима Бранка Гавриловића, члана Градског већа за социјална питања и председника Локалног савета за запошљавање Ужице, Град Ужице и НСЗ Филијала Ужице су за програме активне политике запошљавања у 2015. години издвојили укупно 13,38 милиона динара, знатно више него претходних година. Гавриловић очекује да ће до краја године бити расписан и јавни позив за програм обуке за потребе послодавца.

„Веома сам задовољан што је Град препознао приоритете у области политике запошљавања, тако што је стимулисао управо оне програме који су усмерени на теже запошљиве категорије. То је програм јавних радова, на којима су углавном ангажоване теже запошљиве особе са наше евиденције, неквалификована и нискоквалификована лица, вишкови запослених и дугорочно незапослени, затим стручна пракса, која афирмише запошљавање младих и програм самозапошљавања, који је апсолутно ефикасан, јер су га и НСЗ и Град Ужице препознали као значајан“, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић, истичући да је преко 100 локалних самоуправа у Републици Србији ове године удружило средства са НСЗ и у те сврхе издвојило око 400 милиона динара.

“Локалне самоуправе најбоље препознају приоритете у својим срединама и које категорије незапослених лица треба укључити кроз одређене програме и мере активне политике запошљавања. Наш циљ и јесте да остваримо што бољу сарадњу са послодавцима, локалним самоуправама и свим осталим партнерима који могу допринети што већем и што ефикаснијем запошљавању“, нагласио је Мартиновић.