Саопштења

04.04.2022.

Сајам запошљавања у Пријепољу 8. априла

Национална служба за запошљавање - Филијала Пријепоље организује сајам запошљавања у петак, 8. априла 2022. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Дома културе у Пријепољу, у улици Санџачких бригада 2.

Очекује се учешће од 25 до 27 послодаваца са територије Општине Пријепоље који ће понудити нешто мање од 100 радних места различитих  образовних профила  и степена стручне спреме. Тражени су шивачи, плетачи, трговци, возачи, руковаоци грађевинским машинама, економисти, правници, архитекте, електро инжењери и администратори, а потребе су исказане и за радницима у дрвопрерађивачкој делатности, радницима угоститељске струке, месарима и пекарима.

Сајмови запошљавања омогућавају директан контакт послодаваца и незапослених лица на једном месту и добра су прилика да се незапослена лица представе послодавцима и од нјих сазнају више о кадровским потребама и условима рада у њиховим предузећима.

Позивамо све тражиоце запослења да посете сајам запошљавања и искористе могућност да већем броју послодаваца доставе своје радне биографије, а у непосредном  разговору представе своје квалификације, знања и радно искуство.

Незапослени ради лакшег представљања послодавцима могу посетити  сајт Националне службе и проћи Обуку за активно тражење посла  на online платформи.