Вести

12.08.2022.

Сарадња новосадске Филијале НСЗ са Удружењем ромских студената

У просторијама Филијале Нови Сад Националне службе за запошљавање крајем јула је, у сарадњи са Удружењем ромских студената, одржана радионица на тему пакета услуга намењених Ромима.

На радионици су учествовали представници Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), Удружења ромских студената из Новог Сада, Националне службе за запошљавање и новосадске Филијале НСЗ.

Како је том приликом истакнуто, Ромска популација је једна од најосетљивијих група на тржишту рада, тако да њихова активација по питању запошљавања захтева међусобну сарадњу свих релевантних институција, уз мултисекторска преклапања. 

Удружење ромских студената је представило своје активности и предложило пакет услуга за Роме, заснованог пре свега на приступу Ромима ван институција система и активацији дугорочно незапослених Рома. 

Учесници радионице су дали пуну подршку идеји активације Рома уз помоћ организација цивилног друштва. Притом су се сагласили да је препозната и потреба за јачањем капацитета, не само постојећих институција, већ управо и организација цивилног друштва.