Дoгађаjи

30.12.2013.

Социjално предузетништво

U Subotici je 2012. godine osnovano prvo proizvodno Socijalno preduzeće ’’Šajk-šami’’ doo, privredno društvo sa sopstvenim socijalnim programom i poslovnim aktivnostima, koje socijalne ciljeve postavlja ispred poslovne politike. Preduzeće ’’Šajk-šami’’ doo pripada tzv. privatnim organizacijama u kojima rad dominira nad kapitalom, osnovano je da služi svojim članovima, a ne da proizvodi profit radi bogaćenja svojih članova i u svom unutrašnjem uređenju ima autonomiju u rukovođenju i distribuciji dohotka radi ostvarivanja dominacije individualnih potreba i rada nad kapitalom. Njegovi osnivači, u svojstvu socijalnih preduzetnika, prepoznaju socijalni problem mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju kao i starijih lica sa invaliditetom, koriste lične inovativne, preduzetničke metode za stvaranje i upravljanje ovim socijalnim poduhvatom.

Glavne delatnosti koje obavljaju su manufakturna proizvodnja ekoloških proizvoda na bazi prirodnih minerala i etarskih ulja, poljoprivreda i ekologija. U užem smislu radi se o proizvodnji patentiranih proizvoda za široku potrošnju na bazi prirodnog minerala zeolita-klinoptilolita (Clinoptilolite) i etarskih ulja dobijenih destilacijom vodenom parom.

U prve dve faze razvoja ovog preduzeća obezbeđeni su uslovi za zapošljavanje i samostalan rad četvoro nezaposlenih mladih sa smetnjama u razvoju i bez radnog iskustva, koji su u junu 2013. godine stekli diplomu Srednje škole ’’Žarko Zrenjanin’’ iz Subotice i jednog mladog računovođe sa invaliditetom bez radnog iskustva.

Počev od januara 2013. godine, blagovremeno su ustanovljene radne procedure prilagođene odabranim učenicima završne godine smera cvećar-vrtlar, tako da u start-ap fazi nije potrebna dokvalifikacija, zato što škola ’’Žarko Zrenjanin’’ upravo školuje potrebne kadrove za rad u SP ’’Šajk-šami’’ doo. U ovom periodu je posebna pažnja posvećena edukaciji o socijalnom preduzetništvu, standardizaciji, zaštiti na radu i marketingu. Ideja osnivača je da po izlasku iz Poslovnog inkubatora u Subotici i osamostaljivanjem SP ’’Šajk-šami’’ doo, vlasništvo i upravljanje preduzećem preuzme Fondacija “Šajka”.

Subotička filijala NSZ pružila je punu podršku ovoj ideji i pomoć socijalnom preduzetništvu, kao i zapošljavanju lica, putem posredovanja, selekcije kandidata i finansijskom podrškom u programu subvencija zarade za zapošljavanje OSI bez radnog iskustva. Stručnu pomoć i podršku ovom vidu preduzetništva pružili su savetnici subotičke filijale, kao i v.d. direktora filijale Dušan Torbica, koji je posebno radio na promociji socijalne ekonomije i preduzetništva.