Вести

11.04.2023.

У Пироту завршене онлајн обуке за дигитални маркетинг и књиговодство

Након успешно завршених онлајн обука за дигитални маркетинг и вођење пословних књига, тринаест незапослених са евиденције пиротске филијале Националне службе за запошљавање добило је сертификате којима се потврђују њихове нове компетенције.

Тим поводом, в.д. директора Филијале Пирот НСЗ Сузана Ђорђевић је полазницима пожелела срећу у проналажењу посла, истакавши задовољство огромним интресовањем незапослених за овакав вид усавршавања и стицања нових знања.

Обуку за вођење пословних књига успешно је завршило осам незапослених, док се пет њих обучавало  за дигитални маркетинг током децембра прошле и јануара ове године. 

Обука за вођење пословних књига намењена је незапосленим лицима која се налазе на евиденцији НСЗ и имају најмање завршену средњу школу са четвртим степеном квалификација, као и техничку опремљеност за приступање интернет платформи преко које се обука изводи. 

Обука за дигитални маркетинг је такође реализована онлајн, лаи директно у реалном времену, коришћењем ZOOM апликације.

Све обуке за тржиште рада које организује Национална служба за запошљавање представљају добру прилику за стицање нових знања, вештина и компетенција за бављење одређеним послом.