Дoгађаjи

23.10.2014.

Велико интересовање

Служба Параћин јагодинске филијале НСЗ организовала је Сајам запошљавања у Параћину, 17. октобра, у хотелу „Орбис“.

Изузетна посећеност обележила је 10. јубиларни параћински сајам запошљавања, који се традиционално организује од 2004. године. Разноврсна понуда радних места утицала је да се на сајму нађе велики број незапослених, не само из Параћина већ и из других градова Поморавског округа, Јагодине и Ћуприје. Преко 500 тражилаца посла присутним послодавцима предало је 650 радних биографија. Највеће интересовање забележено је на штандовима реномираних послодавца: СТР „Златни делишес“ Параћин, „Standard furniture Serbia“ дoo Ћуприја и „Михајловић“ доо Параћин, који су понудили и највећи број нових радних места.

На сајму су учествовала 22 послодавца, који су исказали потребу за ангажовањем 137 радника, међу којима је 35 особа са инвалидитетом које ће бити ангажоване на пројектима јавних радова. Највећи број пријављених потреба за запошљавањем био је у области прехрамбене, дрвно-прерађивачке, угоститељске, трговинске и саобраћајне делатности. Највеће шансе да дођу до посла имали су: менаџери, комерцијалисти, возачи аутобуса и теретњака, месари, продавци, кувари, пекари и конобари.

Сајам запошљавања отворили су директор Филијале Јагодина Борис Стојанов и саветница за запошљавање у Служби Параћин Анита Нешић.

„Сајмови запошљавања су добра прилика и место на коме се остварују три заједничка и међусобно условљена интереса. Први је интерес незапосленог лица да може да дође до радног места на коме ће показати своје радне и стручне квалитете. Други циљ је интерес послодавца, који у непосредном контакту са незапосленима има могућност да одабере квалитетне раднике за реализацију пословних подухвата. Трећи је интерес Националне службе за запошављање, која има основни програмски задатак да повеже ова два интереса и на тај начин оствари битну функцију посредовања у запошљавању“, истакао је Стојанов и нагласио да постоји позитивна тенденција смањења броја незапослених лица и повећања броја пријава потреба за запошљавањем у Параћину и Поморавском округу, у односу на претходну годину. Послодавци више исказују потребу за запошљавањем радника на неодређено време, према осталим флексибилним облицима рада.

На сајму су представљене активне мере запошљавања и услуге Националне службе за запошљавање намењене незапосленим суграђанима и послодавцима.