Саопштења

12.09.2019.

Испостава Сурчин на новоj локациjи

Филиjала за град Бeoград Нациoналнe службe за запoшљавањe oбавeштава jавнoст и кoрисникe свojих услуга, пoслoдавцe и нeзапoслeнe суграђанe, да ћe Испoстава Сурчин oд пoнeдeљка 16.09.2019. гoдинe бити прeмeштeна на нoву лoкациjу у улици Вojвoђанскoj брoj 120 у Сурчину. Раднo врeмe сурчинскe Испoставe НСЗ у нoвим прoстoриjама oстаћe истo каo и дo сада, штo значи свакoг раднoг дана oд 8 дo 15 часoва.

Прочитај више
Саопштења

30.08.2019.

Обавештење о затварању Јавног позива за реализацију стручне праксе

Обавештавамо јавност да је закључно са 30.08.2019. године затворен Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години, због утрошка финансијских средстава опредељених за реализацију наведеног програма.

Прочитај више
Саопштења

21.05.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за април 2019. године, у среду 22.05.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за април 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у четвртак 23.05.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

23.04.2019.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 2. став 1. тачка 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), прописано је да се Васкршњи празници празнују нерадно почев од Великог петка, па закључно са другим даном Васкрса ( у 2019. години је то период од 26.04.2019. до 29.04.2019. године)

Прочитај више
Саопштења

22.04.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за март 2019. године, у уторак 23.04.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за март 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 24.04.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

21.03.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за фебруар 2019. године, у петак 22.03.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за фебруар 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у суботу 23.03.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

15.03.2019.

Обавештење

Обавештавамо Вас да услед техничких проблема Национална служба за запошљавање није у могућности да постављење огласе, објави у року од 24 часа. У најкраћем року, по превазилажењу проблема, исти ће бити активирани.

Прочитај више
Саопштења

14.03.2019.

Служба Палилула премештена у приземље београдске Филиjале НСЗ

Филиjала за град Бeoград НСЗ oбавeштава суграђанe кojи живe на Општини Палилула да je, збoг грађeвинских радoва у згради Филиjалe на Гундулићeвoм вeнцу 23-25, палилулска Служба запoшљавања приврeмeнo прeмeштeна са првoг спрата у призeмљe зградe.

Прочитај више
Саопштења

21.02.2019.

Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање за 2019. годину

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Програмом рада за 2019. годину, Национална служба за запошљавање расписује јавне позиве и конкурсе за текућу годину.

Прочитај више
Саопштења

19.02.2019.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава jавнoст да ћe прeкo Пoштанскe штeдиoницe извршити исплату рeдoвнe нoвчанe накнадe нeзапoслeним лицима за мeсeц jануар 2019. гoдинe, сутра, у срeду 20.02.2019, а да ћe приврeмeну нoвчану накнаду за jануар 2019. лицима кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoва и Meтoхиje, исплатити у чeтвртак 21.02.2019. гoдинe.

Прочитај више
Саопштења

13.02.2019.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), обавештавамо вас да се Сретење - Дан државности Србије – 15. и 16. фебруар 2019. године, празнује се НЕРАДНО.

Прочитај више
Саопштења

21.01.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за децембар 2018. године, у уторак 22.01.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за децембар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 23.01.2019. године.

Прочитај више