Саопштења

14.04.2020.

Обавештење

Национална служба за запошљавање, у условима ванредног стања омогућила је подношење захтева за финансирање свих програма запошљавања по расписаним јавним позивима.

Прочитај више
Саопштења

01.04.2020.

Информација о Одлуци о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања

На основу Одлуке Владе Републике Србије о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања, дозволе за рад којима период важења истиче за време ванредног стања, односно дозволе за рад којима је последњи дан важења 15. март 2020. године или каснији датум за време ванредног стања, сматрају се важећом.

Прочитај више
Саопштења

27.03.2020.

Рокови за поступање органа и подношење поднесака странака за време ванредног стања

Дана 24. марта 2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, из тих разлога Национална служба за запошљавање обавештава кориснике о следећем:

Прочитај више
Саопштења

19.03.2020.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за фебруар 2020. године, у петак 20. марта 2020. године, а да ће привремену новчану накнаду за фебруар 2020. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у суботу 21. марта 2020. године.

Прочитај више
Саопштења

19.03.2020.

Саопштење

Национална служба за запошљавање обавештава сва незапослена лица заинтересована за учешће на Јавним позивима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години, а која нису завршила обуку „Пут до успешног предузетника“, да ће током трајања ванредног стања ова обука бити реализована електронским путем.

Прочитај више
Саопштења

19.03.2020.

Саопштење

Због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19, Национална служба за запошљавање обавештава све заинтересоване за учешће на јавним конкурсима за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години, да се продужава рок за пријем пријава закључно са 30.04.2020. године.

Прочитај више
Саопштења

17.03.2020.

Саопштење

На основу мера утврђених Oдлуком о увођењу ванредног стања од 16. марта 2020. године обавештавамо Вас да се почев од 17.3.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање обуставља непосредан рад са странкама.

Прочитај више
Саопштења

11.03.2020.

Саопштење

У вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, а на основу Одлуке Владе и Инструкције надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за поступање у ситуацији повећаног ризика за здравље становништва, ради спречавања ширења инфекције вирусом SARS – CoV-2, директор НСЗ је донео инструкцију о поступању свих организационих једница НСЗ.

Прочитај више
Саопштења

19.02.2020.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јануар 2020. године, у четвртак 20. фебруара 2020. године, а да ће привремену новчану накнаду за јануар 2020. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у петак 21. фебруара 2020. године.

Прочитај више
Саопштења

12.02.2020.

Исплата посебне новчане накнаде за јануар

Обавештавамо Вас да ће се у четвртак, 13.02.2020. извршити исплата посебне новчане накнаде за јануар 2020. године, корисницима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију.

Прочитај више
Саопштења

16.01.2020.

Усклађени износи новчане накнаде

Национална служба за запошљавање извршила је усклађивање износа основице дневне новчане накнаде као и најнижег и највишег месечног износа новчане накнаде из члана 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17- др. закон и 113/17).

Прочитај више
Саопштења

21.10.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за септембар 2019. године, у уторак 22.10.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за септембар 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 23.10.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

23.09.2019.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава jавнoст да ћe у утoрак 24.09.2019. гoдинe прeкo Пoштанскe штeдиoницe извршити исплату рeдoвнe нoвчанe накнадe нeзапoслeним лицима за август 2019. гoдинe, а да ћe у срeду 25.09.2019. гoдинe исплатити приврeмeну нoвчану накнаду за август 2019. лицима кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoва и Meтoхиje.

Прочитај више