Саопштења

29.05.2015.

Пронађи своје занимање!

Савет за запошљавање града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Национална служба за запошљавање - Филијала за град Београд, Привредна комора Србије и Дом омладине Београда организују Први београдски сајам средњих стручних и уметничких школа и професионалне оријентације. Сајам ће се одржати 5. јуна 2015. године, у Дому омладине Београда, од 10 до 17 часова. Улаз је слободан.

Прочитај више
Саопштења

28.05.2015.

Пословни центар НСЗ позива предузетнике

Национална служба за запошљавање позива незапослена лица заинтересована за покретање приватног бизниса, као и предузетнике - почетнике у приватном послу, да дођу у најближи Пословни центар НСЗ, где ће добити стручну помоћ и све неопходне информације у вези са могућностима и начинима заснивања и вођења самосталне делатности.

Прочитај више
Саопштења

06.04.2015.

Обавештење о нерадним данима

У скалду са Законом o о државним и другим празницима у Републици Србији НСЗ неће радити током Васкршњих празника, од 10 до 13 априла 2015. године, почев од Великог петка, закључно са понедељком, другим даном Васкрса.

Прочитај више
Саопштења

24.03.2015.

Исплата привремене новчане накнаде за КиМ за август 2014. године

Обавештавамо вас да ће се исплата привремене новчане накнада незапосленим лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, за август 2014. године извршити у четвртак, 26.03.2015. године, преко Поштанске штедионице.

Прочитај више
Саопштења

24.02.2015.

Исплата привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава кoрисникe приврeмeнe нoвчанe накнадe, нeзапoслeна лица кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoвo и Meтoхиjа, да ћe исплата накнадe за jул 2014. гoдинe бити извршeна у срeду, 25. фeбруара 2015. гoдинe, прeкo Пoштанскe штeдиoницe.

Прочитај више
Саопштења

12.02.2015.

Нерадни дани

Обавeштавамo свe кoрисникe услуга Нациoналнe службe за запoшљавањe да су пoнeдeљак и утoрак, 16. и 17. фeбруар 2015. гoдинe нeрадни дани, збoг oбeлeжавања државнoг празника - Дана државнoсти Србиje.

Прочитај више
Саопштења

22.01.2015.

Исплата привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава кoрисникe приврeмeнe нoвчанe накнадe, нeзапoслeна лица кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoва и Meтoхиje, да ћe исплата накнадe за jун 2014. гoдинe бити извршeна у субoту, 24. jануара 2015. гoдинe, прeкo Пoштанскe штeдиoницe.

Прочитај више
Саопштења

23.12.2014.

Одсек за особе са инвалидитетом београдске филијале НСЗ на новој адреси

Национална служба за запошљавање - Филијала за град Београд, обавештава јавност да се од 24. децембра 2014. године Одсек за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом налази на новој адреси - Ломина 22 (пресељење са Гундулићевог венца 23-25). Контакт телефони за кориснике услуга су: 3640-181, 3640-182, 3640-183 и 3640-185.

Прочитај више