Вести

26.02.2013.

Активност као обавеза

Cilj obuke za aktivno traženje je da se poveća intenzitet i uspešnost traženja posla i ubrza proces zapošljavanja. Nezaposleni rado pohađaju obuku jer u su kontaktu sa ljudima koji se nose sa istim ili sličnim problemom. Razmenjuju iskustva, informacije, a instruktori Nacionalne službe im u tome veoma pomažu.

Savremeni poslodavac je slobodan pri odabiru radnika, više nije zakonski obavezan da javno oglašava potrebu za radnicima. Zato nezaposleni moraju biti aktivni činioci u traganju za poslom - ako žele da rade, moraju da se nametnu, jer na tržištu rada deluje klasični princip ponude i tražnje.

Za razliku od zemalja Zapadne Evrope i Amerike, u kojima decenijama unazad važi pravilo da se posao ne čeka već traži, kod nas tek poslednjih nekoliko godina mere aktivne politike zapošljavanja, kakvi su sajmovi zapošljavanja i obuke za traženje posla, dobijaju na značaju. Podstaknuta tom činjenicom, Nacionalna služba za zapošljavanje je pokrenula jednodnevnu (ili dvodnevnu – zavisi od potrebe korisnika usluge) obuku za aktivno traženje posla (ATP1). Cilj obuke je da se poveća intenzitet i uspešnost traženja posla i ubrza proces zapošljavanja. Pomenuta obuka je besplatna.

Savetujemo vas da se uključite u obuke za aktivno traženje posla jer ćete imati priliku da se bolje upoznate sa uslugama koje vam pruža NSZ, ali i merama aktivne politike zapošljavanja. Naučićete i kako da se na najbolji način predstavite poslodavcu, razvijete veštine poslovne komunikacije u skladu sa očekivanjima budućeg poslodavca. Takođe, posavetovaće vas da prepoznate izvore informacija u procesu traženja posla i napravite plan svog profesionalnog razvoja. Na taj način naučićete da procenite i koristite sopstvene potencijale i postanete ozbiljna konkurencija na tržištu rada.

Na ATP1 obuku dolaze oni koji nisu sigurni da umeju da predstave sebe dobro, što je jako bitno, jer obuka podstiče njihovo samopouzdanje i sprema ih da se suoče sa preprekama, ali i neuspesima koji su neminovni tokom potrage za poslom. Nezaposleni rado pohađaju obuku jer u su kontaktu sa ljudima koji se nose sa istim ili sličnim problemom. Razmenju iskustva, informacije, a instruktori Nacionalne službe im u tome veoma pomažu.

Uz pomoć instruktora Nacionalne službe dobićete praktične savete da sami nađete posao, napišete biografiju, motivaciono pismo, prijavu za posao i preporuke, usklade svoj profil sa potrebama firme u koju konkurišete. Učićete da sa pravom merom istaknete svoje prednosti i uspehe, a prikrijete nedostatke. Tako ćete biti u stanju da se što reprezentativnije predstavite na tržištu rada i da navedete poslodavca, dobrim izgledom i sadržajem radne biografije i čitave dokumentacije koja prati određenu aplikaciju (kontaktno, propratno pismo, preporuke, diplome, dokazi o dodatnom obrazovanju i stečenim novim veštinama), da vas pozove na razgovor.

Na ATP-u će vas, kroz praktične primere i simulaciju realne situacije, pripremiti i za taj, odlučujući susret, na kome ćete moći da "parirate" poslodavcu u davanju pravih odgovora na nekada vrlo nezgodna i neočekivana pitanja, ali i da na pravi način postavite svoja. Pre svega, treba da pokažete dobro poznavanje firme, i na taj način opravdate svoju rešenost da radite baš u njoj, kao i da nastupite mirno, skoncentrisano i optimistično.

Ukoliko po oceni savetnika za zapošljavanje spadate u teže zapošljive grupe (tehnološki viškovi, prolongirano nezaposleni i pripadnici manjinskih i drugih socijalnih grupa) za vas je organizovana dvodnevna obuka - Trening samoefikasnosti - ATP 2. Obuka je u vidu radionice i organizuje se u manjim grupama. Cilj radionice je usvajanje strategije i veštine traženja posla, ali i jačanje kapaciteta značajnih za aktivno i istrajno traženje posla - povećanje samopouzdanja, motivacije, tolerancije na frustracije i lične odgovornosti za traženje posla.

Najvažnije je da kroz grupni rad možete da osetite pripadnost grupi, naročito zahvaljujući podršci od strane ljudi koji se nose sa istim ili sličnim problemima. Rad u grupi traje dva dana i imaćete priliku da međusobno razmenite iskustva, predstavite svoje sposobnosti, zajedno sa psihologom otkrijete prepreke koje su smetnja vašem zaposlenju i potom da vam, instruktor pokažete načine na koje možete da dođete do posla.