Дoгађаjи

21.02.2022.

Форум послодаваца у Смедеревској Паланци

Смедеревска Филијала НСЗ организoвала је, 18. фебруара у просторијама Испоставе Смедеревска Паланка, други форум послодаваца на тему Информисање о мерама активне политике запошљавања и промовисање значаја запошљавања теже запошљивих лица.

Форуму су присуствовали представници 14 послодаваца, Канцеларије за локални економски развој и  Канцеларије за младе oпштине Смедеревска Паланка.

Представници смедеревске Филијале НСЗ информисали су послодавце о активностима Националне службе у пружању услуга у запошљавању, подршци и помоћи приликом одабира и селекције кандидата, могућностима и начинима бесплатног оглашавања, као и о сајмовима запошљавања који на једном месту у истом дану омогућавају конкакт и избор адекватних радника  Присутнима су представљени актуелни јавни позиви и подршка које НСЗ пружа послодавцима који укључе незапослена лица кроз разне облике радног ангажовања. Указано је да су финансијске мере НСЗ усмерене према теже запошљивим категоријама незапослених - младима до 30 година старости, без завршеног средњег образовања, старијима од 50 година, Ромима, особама са инвалидитетом, дугорочно незапосленима, корисницима новчане социјалне помоћи и лицима у статусу вишка запослених. 

Током форума, послодавци су изложили своје потребе и указали на потешкоће са којима се сусрећу у процесу обезбеђења радника, а  највеће интересовање су исказали за програме стручне праксе, обуке на захтев послодавца, субвенционисања зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства и доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.