Саопштења

17.01.2024.

Годишње усклађивање износа новчане накнаде

Национална служба за запошљавање извршила је годишње усклађивање износа основице дневне новчане накнаде, најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде са годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години. Усклађени износи примењиваће се на утврђивање висине и обрачун новчане накнаде почев од 01. фебруара 2024. године у складу са одредбом члана 70. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС" бр: 36/09...49/21).

Одлука број 0030-104-1/2024 од 15.01.2024. године са усклађеним износима објављена је на веб сајту Националне службе 16. јануара.2024. године у рубрици Документи >> Појединачна акта >>