Дoгађаjи

04.09.2014.

Лакше у свет рада

На овогодишњем Сајму иновација, кооперација и предузетништва - „Инокоп 2014“, у Зрењанину, одржан је округли сто на тему „Лакше у свет рада - значај вештина активног тражења посла“, у организацији Филијале за запошљавање Зрењанин.

Округли сто био је намењен послодавцима и незапосленима, са циљем да размена информација допринесе њиховом међусобном уважавању и усклађивању очекивања, као и разбијању одређених стереотипа. Тема о значају вештина активног тражења посла и даље је актуелна, како из угла послодаваца, који морају оптимално да управљају људским ресурсима у својим предузећима, тако и из угла незапослених, будући да је за активно тражење посла нужно повећати сазнања о стању на тржишту рада и унапредити вештине тражења посла.

О теми су говорили Небојша Кукић, директор Покрајинске службе за запошљавање, Татјана Мијатовић, директорка зрењанинске филијале НСЗ, Бојана Аћимов, извршни директор за опште послове и људске ресурсе компаније „Гомекс“, Сања Титин, задужена за односе са јавношћу у “Точак ауту”, Смиљана Радовановић, руководилац Центра за информисање и професионално саветовање у Филијали Нови Сад НСЗ, Сања Барац и Славица Боканић, које су завршиле обуку за активно тражење посла.

„Инокоп“ сајам у Зрењанину окренут је интересима како предузетника и занатлија, тако и великих компанија. Данашњи послодавци, независно од величине и типа предузећа, очекују кандидате који брзо могу да се уклопе у посао, квалитетно обављају поверене задатке и остварују добар радни учинак. На овом скупу могла су се чути искуства о начину селектовања уобичајеном у зрењанинским предузећима, очекивања кандидата који конкуришу за посао, као и актуелне потребе послодаваца у погледу људских ресурса.

Директор Покрајинске службе за запошљавање Небојша Кукић истакао је да су на тржишту рада најугроженији млади и старији од 50 година, а свима је поручио да приликом разговора за посао размишљају као послодавци. При томе, Национална служба за запошљавање је сервис и за послодавце и за незапослене, те је зато битна сарадња свих у ланцу запошљавања. Незапослени би требало да користе обуке за активно тражење посла, да стичу самопоуздање, да виде који се послови траже и да се успостави интеракција између незапослених и послодаваца.

На евиденцији осам војвођанских филијала Националне службе за запошљавање на крају јуна биле су 203.592 незапослене особе. Најнижа незапосленост забележена је у Јужнобачком округу, а највиша у Јужнобанатском, у општинама Бела Црква, Мали Иђош, Ириг, Нова Црња и Србобран.

Сања Титин из „Точак аута“ истакла је да ова фирма запошљава младе људе и да су јој потребни добри кадрови. Путем филијале за запошљавање, сајмова запошљавања, конкурса, интернета, траже квалитетне кадрове, пре свега менаџере продаје, а успостављена је и сарадња са Техничким факултетом „Михајло Пупин“ у Зрењанину. На конкурс се пријави и по 800 кандидата, а један од њених савета кандидатима је да пре доласка на разговор сазнају што више о фирми у којој конкуришу.

Бојана Аћимов је истакла да компанија „Гомекс“ има објекте на територији целе Војводине, са дистрибутивним центрима у Зрењанину и Шапцу. Незапослени о потребама за кадровима могу да се обавесте и на сајту „Гомекса“, а добра је и сарадња са НСЗ. „Гомекс“ позива кандидате за које очекује да би могли да одговоре захтевима радног места. Изабрани се тестирају у малопродајним објектима, а примљени радници добијају свог ментора. Бојана је истакла да је флуктуација радне снаге велика, а млади се обично жале да је посао физички тежак. И Сања Титин и Бојана Аћимов саветују кандидатима који долазе на разговор да га схвате озбиљно и да говоре реално о ономе што на одређеном радном месту могу да пруже.