Дoгађаjи

15.12.2014.

Наш град - активан дом

У организацији Центра за социјални рад општине Алексинац, у петак, 12. децембра, у пословним просторијама Службе запошљавања Алексинац, одржана је заједничка радионица „Наш град активан дом“.

Радионица је реализована у оквиру пројекта социјалне инклузије особа са сметњама у развоју - „Наш град је наш дом“, са циљем стварања бољих услова за све грађане, кроз бољи, систематичнији и организованији приступ коришћењу постојећих ресурса у заједници. Пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства здравља Републике Србије, а у оквиру Програма унапређења положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу.

У радионици је учествовало 15 особа ометених у развоју, у пратњи организатора који брину о њима и директорке Центра Јасмине Николић. Циљ је био да се сензибилишу представници јавних служби у општини Алексинац за начин функционисања и права особа са менталним и интелектуалним инвалидитетом, као и да се подстакне деинституционализација ових особа и њихов повратак у заједницу. Учесници су упознати са начином функционисања и организацијом Службе Алексинац, са активностима и функцијама рада, запосленима и њиховим занимањима.