Дoгађаjи

04.03.2015.

Нове могућности

У организацији Филијале Лозница НСЗ у фебруару су успешно завршене три обуке за тржиште рада. Обуку за вођење пословних књига похађало је и са успехом завршило 5 особа са инвалидитетом, а у обуке за собарице и геронтодомаћице било је укључено по 7 незапослених жена. Свечана додела сертификата организована је 27. фебруара.

Извођач обуке за вођење пословних књига била је Агенција за образовање „Академија“ из Чачка, а настава је извођена у Високој школи за пословну економију и предузетништво - ПЕП у Лозници. Програм рада од 240 часова успешно је савладан првенствено захваљујући изврсном предавачу Вери Дикосавић, редовном професору Средње економске школе „Милорад Марко Радуловић“ у Лозници. Полазници су стекли знања из области вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја за правна лица, а програмом је била обухваћена теорија рачуноводства, двојно књиговодство, израда завршног рачуна, просто књиговодство, анализа новчаних токова, финансијски менаџмент и примена информационих технологија у вођењу пословних књига.

Извођач обука за геронтодомаћице и собарице био је Отворени универзитет „Знање“ из Земуна. Прва обука је реализована у Дому здравља „Др Миленко Марин“ у Лозници и трајала је 160 часова, а друга у пословном простору „Абц Инвест“ доо - Плави песторан, уз укупан фонд од 198 часова.

Обука за геронтодомаћице полазницама ће омогућити рад у области неговатељства, здравствене и социјалне заштите или да раде у домаћинствима као неговатељице старих особа. Доказ о стручној оспособљености за собарице полазницама обуке отвара могућност за лакше запошљавање и рад како у приватним, тако и у државним предузећима.

Сертификате је свечано уручила Тијана Јосић, директорка Филијале Лозница НСЗ.