Саопштења

21.04.2023.

НСЗ отворила Миграциони сервисни центар у Суботици

Канцеларија Миграционог сервисног центар Националне службе за запошљавање (МСЦ/НСЗ) отворена је у петак у Суботици.

Центар су отворили Зоран Мартиновић, директор НСЗ, Марија Богдановић вођа глобалних програма „Миграције за развој“ (ПМЕ) и „Миграције и дијаспора“ (ПМД) у Србији и руководилац Немачког информативног центра за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) и Верица Вујадиновић, в.д директорка Филијале Суботица.

Новоотворени Миграциони сервисни центар део је мреже Миграционо сервисних центара која представља важан сегмент у оквиру Националне службе за запошљавање, јер се у оквиру ње сусрећу две теме: миграције и запошљавање.

“МСЦ је место које ће пружити адекватне информације за индивидуалну помоћ како повратницима у циљу брже интеграције на тржише рада, тако и потенцијалним мигрантима како би се смањили ризици од илегалних миграција,” рекао је на отварању Мартиновић и додао да је неопходно је наћи моделе за успоравање исељавања становника, привлачење повратника али и страних држављана који су неопходни домаћем тржишту рада.

Саветници који ће радити у МСЦ кроз индивидуални приступ пружају информације и савете мигрантима и потенцијалним мигрантима о могућностима регуларних, као и ризицима нерегуларних миграција, али и о укључивању у тржиште раде и коришћење свих услуга и мера које нуди НСЗ у циљу стварања социо-економских услова за останак у земљи. 

Директорка филијале Суботица истакла је да је заједничи циљ НСЗ и ГИЗ да учине да Суботица буде град који ће учинити да се сви повратници осећају добродошло.

ГИЗ у име Владе СР Немачке и Савезног министарства за економску сарадњу и развој, у Србији спроводи глобалне програме ПМЕ и ПМД заједно са својим партнерима Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националном службом за запошљавање као и Комесаријатом за избеглице и миграције. 

Ова два програма за циљ има побољшање услова живота и повећање изгледа људи да остану у својој земљи, како сада тако и у будућности, као и јачање кључних актера да у већој мери користе позитивне ефекте регуларних миграција и ангажман дијаспоре за свој друштвено-економски развој.

Вођа програма, Марија Богдановић подсетила је да развојна сарадња између СР Немачке и Републике Србије траје већ 23 године, те да је у овом периоду Немачка ставила на располагање преко 2,5 милијарде евра за подршку реформским процесима везаним за придруживање ЕУ. 

“Тема повратка и реинтеграције је комплексна и захтева мултисекторски приступ, односно координацију и расположивост правовремене подршке од стране различитих институција система како би појединац могао да се економски и социјално оснажи и оствари неопходне услове за живот”, рекла је Богдановић и додала да је НСЗ препозната као важан партнер у пружању подршке повратницима по реадмисији, са значајном улогом МСЦ у систему управљања миграцијама.