Дoгађаjи

08.12.2014.

Обука у обуци - уче и незапослени и наставници

Двадесет незапослених са евиденције Филијале за град Београд НСЗ, који су успешно завршили обуку из енглеског језика у организацији Школе страних језика “International House Syllabus”, крајем новембра добило је сертификате - почетни 2 (А1а) и средњи 1 (Б1б).

Обуку су држали наставници енглеског језика из Србије, Америке и других земаља, којима је ова едукација истовремено била пут до престижног сертификата - University of Cambridge CELTA обуке за наставнике енглеског језика у Србији, коју реализује International House Syllabus школа страних језика (акредитовани центар ЕА025). Ова интензивна обука омогућава наставницима да добију међународну квалификацију за рад у настави енглеског језика са одраслим полазницима и представља престижну квалификацију коју послодавци широм света признају као сигуран индикатор високог стандарда наставе енглеског језика. Од 2008. ову обуку је завршило преко 120 полазника, наставника енглеског језика.

Захваљујући дугогодишњој успешној сарадњи Националне службе за запошљавање и школе “International House Syllabus”, преко 300 лица са евиденције незапослених је добило бесплатну обуку енглеског језика. Важан део CELTA обуке представља рад у самој настави. У оквиру наставе акценат је на комуникативном приступу и сви полазници по завршеној обуци унапређују своје знање енглеског за један ниво, по скали Европског заједничког оквира (CEFR нивои) и добијају практична знања како да користе енглески језик у пословне сврхе.

На тај начин се свима који су учествовали у обуци повећавају шансе на тржишту рада - незапосленима да лакше и брже дођу до посла, а професорима престижну међународну квалификацију.